Новини от сайта

Моля прочетете!!!

 
 
Picture of Марин Калинков
Моля прочетете!!!
by Марин Калинков - Thursday, 28 May 2020, 12:33 PM
 

График
за провеждане на изпити – за оформяне на годишна оценка  на ученици от самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020г.


1.Физика и астрономия –  30.06.2020г., 9.30ч., к-т библиотека

 
2.Български език – 22.06.2020г., 9.30ч., к-т  библиотека


3. Английски език – І-ви ЧЕ - к-т  библиотека
Писмен -24.06.2020г..- 9.30ч., Устен - 24.06.2020г.- 13.00ч.


4. История и цивилизация -25.06.2020г.- 9.30ч., к-т  библиотека


5.Информационни технологии – 26.06.2020г.- 9.30ч., к-т библиотека

6.Немски език –ІІ-ри ЧЕ –к-т  библиотека
Писмен – 16.06.2020г.- 9.30ч., Устен - 13.00ч. 


7.Биология и здр. образование – 18.06.2020г.- 09.30ч., к-т библиотека

 8.Химия и ООС – 19.06.2020г.- 09.30ч., к-т  библиотека


9.Философия –17.06.2020г.- 09.30ч, к-т библиотека


10.География и икономика – 15.06.2020г., 9.30ч., к-т  библиотека

11.Свят и личност – 29.06.2020г., 09.30ч., к-т  библиотека

12.Физическо възпитание и спорт –  12.06.2020г.,09.30ч.

13.Математика –  23.06.2020г., к-т  библиотека., 09.30ч.

14.Испански език - ІІ-ри чужд език- 
      писмен 16.06.2020г.,09.30ч. ,устен – 13.00, к-т 103

15.Изобразително изкуство – 16.06.2020г.,09.30ч, к-т 101

16.Музика- – 30.06.2020г.,09.30ч к-т 101

17.Руски език , ІІ-ри чужд език, к-т библиотека 

      16.06.2020г. – 09. 30ч.- писмен , 13.00ч.- устен  
               Директор: ……… ……   
                                                                              (К. Кръстев)