Новини от сайта

Picture of Марин Калинков
Мерки за намаляване на риска от COVID 19 в ПЕГ
by Марин Калинков - Friday, 11 September 2020, 6:36 PM
 


МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА НА ВИРУСА COVID 19

ВЪЗ ОСНОВА НАСОКИТЕ НА МОН


1.Основните принципи за организиране на предвидените мерки:


а/ Минималното взаимодействие между учениците, преподавателите и служебните лица в сградата на училището.


б/ Системната дезинфекция на ...

Read the rest of this topic
(1058 words)
 
Picture of Марин Калинков
Съобщение от Администратора на сайта!!!!
by Марин Калинков - Thursday, 11 June 2020, 10:06 PM
 

Съобщението е до ученици и учители!!!

Колеги и ученици, знаете, че до сега имаше ограничение на размера на файла от 1 mB, който можеше да се качва като отговор на задание. Размера е увеличен на 10 mB.

Ученици вече нямате оправдание, че не можете да качвате работите си в мудъл...!!!

Останете със здраве!!!

 
Picture of Марин Калинков
График за провеждане на изпити за годишна оценка на ученици от самостоятелна форма на обучение през 2019/2020 учебна година:
by Марин Калинков - Thursday, 28 May 2020, 12:40 PM
 


                     З а п о в е д №167 /26.05.2020г.

                                              

На основание чл.259,ал.1, р.VII,чл.118 ал.6,т.,2 от ЗПУО,Н.№11/1.09.2016г.,чл.33,ал.2,

чл.34,,ал.1,ал.6, чл.38,ал.1,т.1, чл.40,ал.1,т.1,т.2,чл.41,ал.1,т.3;решение на ПС ,заявления

...Read the rest of this topic
(946 words)